EK ievieš energoefektivitātes prasības gaismas diožu spuldzēm

EK sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm turpina darbu pie šo ražojumu energoefektivitātes uzlabošanas, lai mazinātu enerģiju patērējošu ražojumu negatīvo ietekmi uz vidi un panāktu lielākus energoietaupījumus to ekspluatācijas laikā.

Ekodizaina prasību ietvardirektīva ievieš nosacījumus un kritērijus, kā noteikt prasības vidi ietekmējošo ražojumu raksturīpašībām, piemēram, enerģijas patēriņam, kā arī sniedz nosacījumus šo prasību ātrai un efektīvai īstenošanai.

Šajā direktīvā ir uzskaitīti ražojumi, ko Eiropas Padome un Eiropas Parlaments ir identificējuši kā prioritārus EK, izstrādājot ekodizaina regulējumus. Kā prioritāte minēta arī apgaismojums mājsaimniecībās un pakalpojumu nozarē. Virzienvērstās gaismas spuldzes, gaismas diožu spuldzes, gaismekļi un citi saistītie piederumi ir svarīgi elementi šajā kategorijā.

Latvija kopumā pozitīvi vērtē EK mērķi un atbalstīja direktīvas apstiprināšanu.

Virzienvērsto spuldžu, gaismas diožu spuldžu un to saistīto iekārtu maksimālais energoefektivitātes indekss tiks ieviests un paaugstināts pakāpeniski, katrā posmā paredzot ieviest noteiktas prasības spuldžu efektivitātei, funkcionalitātei, produkta informācijas prasībām un citiem kritērijiem.

Kopumā prasības plānots ieviest trīs posmos - pirmais 2013.gada 1.septembrī, otrais 2014.gada 1.septembrī, bet trešais - 2016.gada 1.septembrī.

Saskaņā ar Ekodizaina prasību ietvardirektīvu noteiktas regulas par ekodizaina prasībām plānots izstrādāt arī apkures un ūdens sildīšanas iekārtām, sistēmām ar elektromotoriem, mājsaimniecības ierīcēm, biroja iekārtām mājsaimniecībās un pakalpojumu nozarē, sadzīves elektroiekārtām u.tml.

No financenet.tvnet.lv materiāliem